Info

Auktionsförfarandet
Objekten ligger till försäljning på hemsidan 2-3 veckor, slutdatum är angivet för varje objekt. Under denna tid kan man också se objekten på plats i lokalen. Bud kan läggas på hemsidan dygnet runt. För att kunna lägga bud behöver man registrera sig, vilket kan göras enkelt via hemsidan eller på plats i vår lokal, då vi kan hjälpa till.
Läggs ett bud under de två sista minuterna av budgivningstiden så förlängs tiden med två minuter. Blir du överbjuden meddelas du detta via mail.

Budgivning
Bud kan läggas online på nätet. Lägger man ett bud och omedelbart blir överbjuden beror det på att någon annan lagt ett högre bud. Ligger budet på till exempel 200 kr och man inte kan bevaka auktionen utan lägger 1000 kr som sitt maxbud, så stegas budet automatiskt upp allteftersom andra personer lägger bud. Man kan alltså få objektet för till exempel 250 kr även om man lagt 1000 kr som sitt maxbud. Vill man öka sitt maxbud är det bara att välja en högre summa. Då två personer lagt samma maxbud är det det först lagda budet som vinner budgivningen.

Utropspris
Utropspriset är en försiktig värdering av objektets värde. Det är således inget som styr slutpriset utan slutpriset kan hamna både över och under utropspriset. Utropspriset är heller ingen grund för reklamationer.

Reservationspris
Lägsta bud som går att lägga är 100 kr.
Då mer värdefulla föremål läggs ut kan säljaren sätta ett reservationspris. Ingen extra kostnad tas för detta.

Droit de suite
Enligt paragraf (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid försäljning av konstnärligt utformade bruksföremål och konstverk (tavlor, skulpturer, grafik, keramik, silver och dylikt) fram till 70e året efter konstnärens död. Avgiften är 5% av klubbat pris och går till konstnären eller dess efterlevande. Berörda föremål är märkta på objektsidan med ”droit de suite”. Då klubbat pris ej överstiger 2380 kr utgår ingen avgift.

Tekniska problem
Då auktionen sker på internet och är beroende av dess funktion och kundens egen PC ansvarar vi icke för eventuellt missade bud eller andra problem som kan uppstå under auktionen.